Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Revalideren


Na een operatie:
Meestal mag direct na de operatie gestart worden met onbelast lopen met krukken gedurende 6 weken. Dit betekent dat de enkel 6 weken lang bewogen mag worden en er tijdens het lopen niet op gesteund mag worden. De chirurg bepaalt tijdens de operatie of hiervan afgeweken mag worden en of u misschien al eerder een beetje op de enkel mag staan.
Na ongeveer 10 tot 14 dagen worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek of gipskamer. Na 6 weken komt u terug op het spreekuur voor een röntgenfoto bij de chirurg of arts-assistent. Wanneer er zichtbaar nieuw bot is en er bij onderzoek geen pijn meer is bij de breuk, mag er weer langzaam gewicht op de enkel uitgeoefend worden. Meestal wordt aangeraden om dit samen met een fysiotherapeut op te bouwen.
Let op: De eerste weken na de operatie zal de enkel nog stijf aanvoelen en opzwellen aan het einde van de dag! Dit is normaal en komt door de verslapping van de kuitspier en het herstelproces. Dit gaat vanzelf weer over wanneer de kuitspier zich ontwikkelt en krachtiger wordt.

Na gipsbehandeling:
De gipsbehandeling bedraagt bij volwassenen 6 weken waarvan de eerste 4 weken onbelast. De laatste 2 weken mag u, met een speciale gipszool, soms al een beetje belasten.
Na de volledige gipsbehandeling van 6 weken, komt u terug voor een röntgenfoto. Wanneer er nieuw bot zichtbaar is en er geen pijnklachten meer zijn, mag u de belasting op de enkel verder uitbreiden. Meestal wordt geadviseerd om dit samen met een fysiotherapeut te doen.

Let op: De eerste weken na de operatie zal de enkel nog stijf aanvoelen en kan op gaan zwellen aan het einde van de dag! Dit is normaal en komt door de verslapping van de kuitspier en het herstelproces. Dit herstelt zich vanzelf weer wanneer de kuitspier zich weer ontwikkelt en krachtiger wordt.

Fysiotherapie


Veel patiënten starten zelf na instructies met oefeningen (zie 'oefeningen'). Als de vorderingen echter niet willen vlotten of stagneren kan hulp van een fysiotherapeut ingeschakeld worden. In sommige gevallen is het echter raadzaam om direct na de operatie al met de fysiotherapeut te oefenen. De arts zal u in dat geval een verwijzing voor de fysiotherapeut meegeven. De fysiotherapeut bij u in de buurt kan u helpen om de enkel weer snel en veilig soepel te krijgen. Wanneer het bot na ongeveer 5 weken weer is hersteld, kan voorzichtig de kracht verder opgebouwd worden.

Kijk op uw polisvoorwaarden op hoeveel fysiotherapie behandelingen u recht hebt om onvoorziene, financiële verrassingen te voorkomen. Door aanvullende verzekeringen heeft u vaak recht op meerdere behandelingen.


Voorkomen van Dystrofie / CRPS-1


Dystrofie is een nog niet volledig begrepen beeld dat zich kan voordoen na een ongeval van een ledemaat. Het is een zeldzaam beeld en treft vooral vrouwen van middelbare leeftijd. Het wordt mogelijk veroorzaakt door doorbloedingsproblemen van de huid die ontstaan door het niet-gebruiken van de enkel. Het heeft geen relatie met trombose dat veroorzaakt wordt door stolsels in de vaten van een arm of been.

Uit onderzoeken is gebleken dat het snel normaal
bewegen van de enkel na de (operatieve) behandeling een beschermende werking heeft! Ook Vitamine C in hogere doseringen (500 mg per dag gedurende 50 dagen), zou eveneens een beschermende werking hebben. Bewegen van het aangedane ledemaat binnen de pijngrenzen is echter het allerbelangrijkste ter voorkoming van CRPS-1.

Dystrofie is te herkennen aan paarse verkleuringen van de huid, overmatige haargroei, pijn, zweten en zwelling van de pols. Bij een vermoeden op dystrofie zal uw arts starten met de behandeling door DMSO creme (5x daags dun aanbrengen), soms fluimicil en vitamine C. Ook zal met u gekeken worden naar fysiotherapeutische ondersteuning om de doorbloeding te stimuleren.