Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Prognose enkelbreuk


De prognose van een enkelbreuk is over het algemeen goed en veel patiënten herstellen hier volledig van. Helaas herstelt niet iedere patiënt volledig en de prognose hangt af van verschillende factoren zoals:

  • De uitgebreidheid van de breuk
  • De leeftijd van de patiënt
  • Bijkomende scheuren in de enkelbanden
  • Psychische problemen van de patiënt
  • Botkwaliteit (osteoporose)
  • Roken en/of drugs gebruik
  • Reeds bestaande slijtage of ontstekingen van het enkelgewricht

Vooral de eventuele betrokkenheid van het gewricht in de breuk is van belang. In dat geval is er namelijk ook altijd sprake van kraakbeen schade. Hierdoor k
án vervroegde slijtage met pijnklachten ontstaan. Kleine trapjes of gaten in het gewrichtsoppervlak kunnen leiden tot een verandering van drukverdeling waardoor versnelde slijtage kan optreden. Slijtage kan na verloop van tijd blijvende pijnklachten en stijfheidsklachten van het gewricht geven.

De prognose van de meeste enkelbreuken is gelukkig vaak gunstig: Het overgrote merendeel heeft na 1 jaar tijd de oorspronkelijke enkelfunctie weer terug! En hoewel de functie vaak weer volledig zal terugkeren, zal een deel van patiënten een bewegingsbeperking houden.

Genezingsduur


De normale tijd tot volledige botgenezing bedraagt bij volwassenen 6 tot 12 weken. Gelukkig zit het bot al behoorlijk vast na ongeveer 6 weken zodat al eerder begonnen kan worden met de feitelijke revalidatie. De eerste 6 tot 12 weken ná behandeling zal uw enkel altijd wat strammer, stijver en gezwollen aanvoelen. Dit komt doordat de pezen rondom de enkel tijdelijk stijver zijn geworden omdat ze langere tijd niet gebruikt zijn en het vocht blijft staan door verslapping van de kuitspier.
Oefeningen (zie ‘
nabehandeling’) of begeleiding van een fysiotherapeut kunnen helpen uw enkel sneller soepel en krachtig te maken.
Pas na een jaar (!) stopt het herstel en zal de enkelfunctie blijven zoals die op dat moment is. Het snelste, merkbare herstel zal plaatsvinden in de eerste 3-4 maanden.

Werk, sporten en autorijdenHoe lang u uiteindelijk niet in staat zult zijn tot het verrichten van uw werkzaamheden bepaalt
de bedrijfsarts. Hij of zij kent uw dagelijkse werkzaamheden en kan een reeële inschatting maken hoelang u niet kunt werken en of aangepast werk mogelijk is in uw situatie. Zodra u de diagnose van uw breuk weet, dient u de bedrijfsarts op de hoogte te stellen van uw breuk. Mochten er vragen zijn van de bedrijfsarts over het herstel van uw breuk dan kan hij of zij -alleen na nadrukkelijke toestemming van de patiënt- contact opnemen met de behandeld medisch specialist. Als zelfstandige of ZZP-er beschikt u niet over een bedrijfsarts en zult u dus zelf, in samenspraak met uw chirurg, moeten kijken hoelang u af ziet van zwaar fysiek werk.

Voor sporten geldt dat u de eerste 12 weken na de behandeling
geen contactsporten (boksen, judo, voetbal etc) mag beoefenen. Fietsen, zwemmen en fitness zijn al eerder mogelijk. In overleg met de fysiotherapeut kunt u vaak al snel weer trainen om bijvoorbeeld uw conditie bij te houden.
tip verzekering

BotontkalkingElke patiënt boven de 50 jaar krijgt het advies om de aanwezigheid van botontkalking te laten onderzoeken. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 50% van deze patiënten met een breuk inderdaad botontkalking blijkt te hebben. Dit betreft vooral vrouwen na de overgang.

Melk, kalktabletjes of andere voedingssupplementen voorkomen dit helaas niet. Een internist of reumatoloog kan aan de hand van röntgenfoto's bepalen of u botontkalking hebt en of dit met medicijnen (tijdelijk) behandeld moet worden. Patiënten met botontkalking genezen net zo snel als gezonde mensen, maar hebben meer risico op een (ernstigere) breuk in de toekomst.