Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Kinderbreuken


Enkelbreuken bij kinderen komen minder vaak voor. Vaker betreft het enkelkneuzingen of zogenaamde spaakletsels: ongevallen waarbij het beentje tussen de fietsspaken is gekomen en is dubbelgeklapt. Deze enkelkneuzingen kunnen meestal met een eenvoudig gips gedurende 10 dagen behandeld worden.

Het bot bij kinderen is bijzonder veerkrachtig en wordt beschermd door een dik botvlies wat eventuele breuken goed op zijn plek houdt. Een ander kenmerk van kinderbotten is, dat zij nog beschikken over groeischijven. Hoe jonger het kind, hoe groter het herstellend vermogen van het bot. Scheefstand in de botbreuk kan er bovendien nog uitgroeien!

Toch kan het voorkomen dat het kind dusdanig hard valt er dat er een breuk in de enkelbotten (scheenbeen of kuitbeen) ontstaat. Meestal is dat dan ter plaatse van de groeischijf die relatief zwak is. De groeischijven zijn erg belangrijk voor de groei. Als deze beschadigd raken of verkeerd vastgroeien kan er een groeistoornis optreden waardoor het been niet goed en recht uitgroeit. Deze groeischijfbreuken moeten dan ook vaak operatief hersteld worden onder narcose waarna het kind met gips wordt nabehandeld.

Tijdens de operatie wordt de groeischijf zo min mogelijk gemanipuleerd om doorbloedingsproblemen te voorkomen. Waneer de groeischijf weer op de juiste plek staat, wordt deze tijdelijk gefixeerd door kleine ijzerdraadjes, ook wel K-draden genoemd. Deze k-draden kunnen meestal na 4 tot 6 weken verwijderd worden op de polikliniek; dit kan dus
zonder narcose en uw kind ondervindt er weinig pijnklachten van.

Het onderbeen of enkel wordt nabehandeld met gips zodat het rust krijgt en de ijzerdraden niet gezien of gevoeld worden door het kind.

Anti-trombose prikken


Kinderen hoeven
geen antitrombose prikken zoals sommige volwassenen deze wel nodig hebben.

Nabehandeling


Als het gips en eventuele k-draden verwijderd zijn, mag uw kind weer lopen. De eerste tijd zal het een beetje vreemd lopen ("Charley Chaplin" loopje): dit trekt weer spontaan bij! De meeste kinderen hoeven geen fysiotherapeutische nabehandeling te hebben tenzij ze erg angstig zijn of er geen verbetering plaatsvindt. De eerste 4 weken na de gipsverwijdering, mag het kind nog niet sporten. Sporten waarbij botsen of vallen mogelijk zijn, dienen vermeden te worden.

Wanneer de groeischijf betrokken was in de breuk, zal uw chirurg er soms voor kiezen het kind voor langere tijd te vervolgen op de poli om te zien of zich geen groeistoornissen voordoen. Het bot wordt uiteindelijk weer net zo sterk als het was; het blijft geen zwakke plek en uw kind krijgt er ip. geen last van in de toekomst.