Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Kinderbreuken


Spaakverwondingen
Enkelbreuken bij kinderen komen minder vaak voor. Vaak betreft het enkelkneuzingen of zogenaamde
spaakverwonding: ongevallen waarbij het beentje tussen de fietsspaken is gekomen en dubbelgeklapt is omdat ouders geen spaakbeschermers hadden aangebracht op de fiets. Deze enkelkneuzingen kunnen meestal met een eenvoudig gips gedurende 10 dagen uitbehandeld worden. De ouders mogen het gips zelf thuis verwijderen. Wanneer er grote huidverwondingen zijn wordt ue kind na enkele dagen tussendoor extra gezien om deze te controleren.

Het bot bij kinderen is bijzonder veerkrachtig en wordt beschermd door een dik botvlies wat eventuele breuken goed op zijn plek houdt. Een ander kenmerk van kinderbotten is, dat zij nog beschikken over groeischijven. Hoe jonger het kind, hoe groter het herstellend vermogen is. Ook zijn kinderen nog in staat om bepaalde standsafwijkingen van het bot gedurende de groei, volledig te herstellen.

spaakverwonding. spaak
Voorbeeld van een spaakverwonding bij een kind. Rechts een voorbeeld van een spaakbeschermer

Enkelbreuk en groeischijven
Toch kan het voorkomen dat het kind dusdanig hard valt dat er een breuk in de enkelbotten (scheenbeen of kuitbeen) ontstaat. Meestal is dat dan ter plaatse van de groeischijf die relatief zwak is. De groeischijven zijn erg belangrijk voor de groei. Als deze beschadigd raken of verkeerd vastgroeien kan er een groeistoornis optreden waardoor het been niet goed en recht uitgroeit. Deze groeischijfbreuken moeten dan ook vaak operatief hersteld worden onder narcose waarna het kind met gips wordt nabehandeld (meestal 4 weken)

Tijdens de operatie wordt de groeischijf zo min mogelijk gemanipuleerd om doorbloedingsproblemen te voorkomen. Wanneer de groeischijf weer op de juiste plek staat, wordt deze tijdelijk gefixeerd door kleine ijzerdraadjes (K-draden). Deze k-draden kunnen meestal na 4 tot 6 weken verwijderd worden op de polikliniek; dit kan dus
zonder narcose en uw kind ondervindt er weinig pijnklachten van. Gedurende de behandeling wordt het onderbeen met gips behandeld zodat het rust krijgt en de k-draden niet gezien of gevoeld worden door het kind

Nabehandeling


Als het gips en eventuele k-draden verwijderd zijn, mag u kind weer lopen.
De eerste tijd zal het een beetje vreemd lopen ("Charlie Chaplin" loopje). Dit trekt weer bij in de loop van dagen tot weken.

De meeste kinderen hoeven geen fysiotherapeutische nabehandeling te hebben tenzij ze erg angstig zijn of er geen verbetering laten zien. De eerste 4 weken na de gipsverwijdering, mag het kind nog niet intensief sporten. Sporten waarbij botsen of vallen mogelijk zijn, dienen vermeden te worden.


Wanneer de groeischijf betrokken was in de breuk, zal uw chirurg er soms voor kiezen het kind voor langere tijd (1 jaar) te vervolgen op de poli om te zien of zich geen groeistoornissen gaan voordoen. Het bot wordt uiteindelijk altijd weer net zo sterk als het was; het blijft gelukkig geen zwakke plek!