Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Kinderbreuken


Enkelbreuken bij kinderen komen minder vaak voor. Vaker betreft het enkelkneuzingen of zogenaamde spaakletsels: ongevallen waarbij het been van kleinere kinderen tussen de fietsspaken is gekomen en is dubbel geklapt. Deze enkelkneuzingen herstellen snel en kunnen meestal met een gips gedurende 10 dagen behandeld worden.

Het bot bij kinderen is bijzonder veerkrachtig en wordt beschermd door een dik botvlies wat eventuele breuken goed op zijn plek houdt. Een ander kenmerk van kinderbotten is dat zij nog beschikken over groeischijven. Hoe jonger het kind, hoe groter het herstellend vermogen is. Ook zijn kinderen nog in staat om bepaalde stands afwijkingen van het bot gedurende de groei restloos te herstellen.

Toch kan het voorkomen dat het kind dusdanig hard valt dat er een breuk in de enkelbotten (scheenbeen of kuitbeen) ontstaat. Meestal is dat dan bij de groeischijf die relatief zwak is. De groeischijven zijn erg belangrijk voor de groei. Als deze beschadigd raken of verkeerd vastgroeien kan er een groeistoornis optreden waardoor het been niet goed en recht uitgroeit. Deze groeischijf breuken moeten dan ook vaak operatief hersteld worden onder narcose waarna het kind met gips wordt nabehandeld.

Tijdens de operatie wordt de groeischijf zo min mogelijk gemanipuleerd om doorbloedings problemen hiervan te voorkomen. Wanneer de groeischijf weer op de juiste plek staat, wordt deze tijdelijk gefixeerd door kleine ijzerdraadjes (K-draden). Hierna wordt er tijdens de operatie gips geplaatst zodat de k-draden niet gezien of gevoeld worden door uw kind. Deze k-draden kunnen na 4 tot 6 weken verwijderd worden op de polikliniek; dit kan
zonder narcose en uw kind ondervindt hier weinig pijnklachten van.

Anti-trombose prikken


Kinderen hoeven
geen antitrombose prikken zoals sommige volwassenen.

Nabehandeling


Als het gips en eventuele k-draden verwijderd zijn, mag u kind weer lopen. De eerste tijd zal het een beetje vreemd lopen ("Charlie Chaplin" loopje). Dit trekt weer bij in de loop van dagen tot weken. De meeste kinderen hoeven geen fysiotherapeutische nabehandeling te hebben tenzij ze erg angstig zijn of geen verbetering over de tijd laten zien.

De eerste 4 weken na de gipsverwijdering mag het kind nog niet intensief sporten. Sporten waarbij botsen of vallen mogelijk zijn, dienen uitdrukkelijk vermeden te worden.

Wanneer de groeischijf betrokken was in de breuk, zal uw chirurg er soms voor kiezen het kind voor langere tijd te vervolgen op de polikliniek om te zien of zich geen groeistoornissen voordoen. Het bot wordt uiteindelijk weer net zo sterk als het was; het blijft gelukkig geen zwakke plek!