Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Enkelverzwikking


Een "verzwikking" is hetzelfde als een verstuiking, een enkeldistorsie, enkelbandscheur of -beschadiging. Doordat de enkel naar binnen of naar buiten klapt, kunnen een of meerdere enkelbanden beschadigd raken. De meest voorkomende verzwikking is die van de buitenste enkelbanden.

De behandeling bij alle typen verzwikking of afscheuring van banden is hetzelfde: rust, ondersteuning en voorzichtig lopen. Hieronder leest u hoe de behandeling er meestal uit ziet.

Eerste behandeling


Afhankelijk van de pijn kan op de Spoedeisende hulp gekozen worden voor gips of een drukverband. Het voordeel van gips is, dat het meestal iets beter pijnstillend werkt dan een drukverband, nadeel is dat er niet op gestaan kan worden. Met een drukverband kan de enkel nog bewogen worden wat stijfheid voorkomt. Vanaf de eerste hulp krijgt u (leen) krukken mee. De adviezen gedurende de eerste week na het ongeval zijn:

  • Rust
  • Elevatie (been hoog)
  • Compressie (drukverband)
  • Ice (koelen)

Hier vindt
u video's over hoe u de krukken moet gebruiken.

Behandeling na 1 week

Na een week komt u terug op de gipskamer of poli. Hier wordt de enkel uitgepakt en goed bekeken. Na een week beoordeelt de chirurg of gipsverbandmeester uw enkel. Wanneer er een duidelijke blauwe verkleuring is, is er tenminste sprake van een of meerdere ingescheurde enkelbanden. Het advies is in deze gevallen, om nog 2 x 2 weken een wrap te dragen: dit is een lichtgewicht gips wat in een ruime schoen gedragen kan worden. Hiermee mag gelopen en belast worden op geleide van de pijn. Na 2 weken moet de wrap vervangen worden.

In totaal duurt de behandeling van een forse enkelverstuiking dus 5 weken (1 week drukverband/gips, 4 weken wrap). Na deze behandeling van ondersteuning en rust volgt meestal nog een nabehandeling, zie hieronder.

Drukverband, gips of een wrap mogen niet nat worden. Vliegen is geen probleem en extra formulieren zijn niet nodig. Belasten op geleide van de pijn mag (uitzondering: gips) maar houdt rekening met werk. Het is niet aan te raden de hele dag door de enkel te belasten. Dit leidt vaak tot overmatige vochtophopingen in het voet en enkel. Overleg met uw bedrijfsarts naar de mogelijkheden op uw werk.

Nabehandeling

Nadat de enkelbanden rust hebben gehad en hebben kunnen herstellen, begint de revalidatie hiervan. De nabehandeling kan met behulp van een fysiotherapeut plaatsvinden of door oefeningen die de patient zelf kan uitvoeren. Hiervoor is een gratis app ontwikkeld met oefeningen om de enkelbanden snel te versterken. Geen (goede) nabehandeling betekent soms dat de enkelbanden niet goed of langzamer zullen herstellen met langdurige klachten tot gevolg.


Aanhoudende klachten

Indien de klachten niet langzaam beter worden na 3 maanden, of zelfs verergeren, is het aan te raden om opnieuw contact op te nemen met uw behandeld arts.