Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Wanneer opereren?


Afhankelijk van de verplaatsing van de breuk is een operatie noodzakelijk. Wanneer de breuk te veel verplaatst is, zal deze niet in de goede stand vastgroeien waardoor er vervroegde slijtage met blijvende pijn- of stijfheidsklachten kunnen optreden. De enkel kan op 1, 2 of 3 plekken gebroken zijn; Het aantal breuken zegt niet veel over de ernst of prognose. Wel is het van belang dat de chirurg zo goed mogelijk de breuk(en) weer op de natuurlijk plek teruggeplaatst krijgt.

De operatie wordt meestal na
7 tot 10 dagen na het ongeval uitgevoerd in verband met de zwelling. Als deze zwelling te hevig is, is de kans op wondproblemen groot en wordt daarom gewacht tot de enkel geslonken is. De patiënt kan hier zelf wat aan doen door het been in de dagen voor de operatie goed hoog te houden.

Plaat en schroeven


De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling of u blijft 1 nacht in het ziekenhuis afhankelijk van klachten, mobilisatie en thuissituatie. Tijdens de operatie krijgt de patiënt volledige narcose of een ruggenprik, soms in combinatie met een roesje. Er worden meestal een of meerdere plaatjes gebruikt om de enkelbreuk op de juiste plek te houden. Ook worden meerdere schroeven geplaatst. Deze schroeven van roestvrijstaal metaal zijn gemaakt om levenslang te laten zitten.
De plaatjes en schroeven roesten niet, bevatten geen giftige stoffen en geven geen storingen of meldingen bij douane-controles.

Littekens


Afhankelijk van waar de breuk of breuk zich bevinden zal materiaal worden aangebracht. Meestal zijn een of twee grote sneeën noodzakelijk: aan de buitenzijde van de enkel en soms ook aan de binnenzijde waar meestal alleen schroeven geplaatst worden. Soms is het, ondanks ontbreken van een breuk aan de binnenzijde, toch noodzakelijk een snee aan de binnenzijde te maken; in dat geval zitten de afgescheurde enkelbanden dubbelgeklap in het gewricht waardoor de chirurg de enkel niet op zijn plek krijgt. De enkelbanden moeten dan eerst bevrijdt worden alvorens de breuk gezet kan worden.

Een minder gebruikelijke snee is via de achterzijde van de enkel, naast de kuitspier. Deze benadering wordt soms gekozen wanneer een groot deel van de achterkant van enkelgewricht gebroken is.

Wanneer patiënten een tattoo hebben op de plek waar de snee komt, wordt er rekening mee gehouden om de huid weer zo netjes mogelijk terug te hechten. Toch kan niemand voorkomen dat er een litteken door de tattoo zal komen te lopen. Soms is het mogelijk de tattoo te laten herstellen wanneer het litteken na een jaar uitgerijpt is.

Naamloos tattoo

Externe fixateur


Soms is de breuk zo ernstig verbrijzeld dat deze niet meer gemaakt kan worden met plaatjes en schroeven. Ook kan het voorkomen dat weke delen als spieren en huid te ernstig beschadigd en gezwollen zijn dat een operatie niet direct mogelijk is. In deze twee situaties kiest uw chirurg voor een Externe Fixatie, een soort stellage over de breuk heen. Wanneer de patient een ruggenprik heeft gehad of narcose,
plaatst de chirurg 2 schroeven in het scheenbeen en 2 of meerdere schroeven bij de voet. Hierna worden de schroeven verbonden door middel van metalen- of carbon pennen. Nu kan de breuk gezet worden door deze met elkaar te verbinden.

De "fixateur" kan dus
tijdelijk gebruikt worden totdat de huid het toelaat om definitief geopereerd te worden. Een enkele keer wordt de fixateur gebruikt om de enkel definitief te behandelen wanneer deze vergruizeld is en er geen ruimte meer is voor schroeven of platen. De pengaatjes van de fixateur moeten elke dag schoongemaakt te worden met alcohol om infecties te voorkomen. Tijdens de behandeling wordt aangeraden de tenen en knie goed te blijven gebruiken om stijfheid te voorkomen. De uiteinden van de fixateur worden beschermd met dopjes om schade aan de huid van het andere been te voorkomen.

Wanneer patienten na tijdelijke fixatie opnieuw geopereerd worden, wordt de fixateur op de operatiekamer verwijderd. Indien de fixateur de definitieve behandeling is, kan deze poliklinische (en dus zonder narcose) verwijderd worden op de gipskamer.

fixateur