Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

De Gipsbehandeling


Wanneer de breuk, soms na 'zetten' op de eerste hulp, weer perfect staat, kan deze vaak worden uitbehandeld met gips. Vanaf de Spoedeisende hulp krijgt u altijd eerst een gipsspalk (een kant open) zodat de enkel nog kan zwellen. U mag dit gips niet belasten.
Vanaf de eerste hulp krijgt u krukken en instructies mee over hoe u onbelast met krukken loopt. Na een week komt u terug op de gipskamer voor de verdere behandeling.

Totale behandelingsduur gips


Enkelbreuken hebben meestal in totaal 6 weken nodig om grotendeels vast te groeien. Na 1 week komt u terug op de gipskamer. Hier wordt het gips vervangen voor een circulair gips van kunststof. Na de gipswissel wordt een röntgenfoto gemaakt om de stand te controleren. Dit gips is dus nog voor 5 weken bedoeld.Vaak mag u de eerste 3 weken nog niet op het gips staan. De laatste 2 weken mag u dat vaak wel proberen. U krijgt in dat geval een speciale zool mee die u onder uw gips bevestigd.

Anti-trombose injecties: wel of niet?


Recent wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat standaard dagelijkse injecties tegen trombose
niet zinvol zijn. Alleen bij patiënten met bepaalde risicofactoren worden deze nog wel aangeraden. Heeft u een van onderstaande risicofactoren, bespreek dit dan met uw arts.

Risicofactoren krijgen trombosebeen:
  • Overmatig gewicht (BMI>30)
  • Leeftijd ouder dan 75
  • Kanker in het verleden
  • Trombosebeen in het verleden
  • Erfelijke thrombofilie (zoals bijv proteïne C of S, Factor V Leiden)
  • Recent CVA