Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

De Gipsbehandeling


Wanneer de breuk, soms na 'zetten' op de eerste hulp, goed staat kan de enkelbreuk uitbehandeld worden met gips! Vanaf de Spoedeisende hulp krijgt u altijd eerst een gipsspalk (
één kant open) zodat de enkel nog kan zwellen en niet knelt. Uiteraard mag u hierop niet staan omdat het gips dan zal breken. Vanaf de eerste hulp krijgt u krukken en instructies mee over hoe u onbelast met krukken loopt.

Totale behandelingsduur gips


Enkelbreuken hebben meestal 6 weken nodig om te genezen. Een week na uw bezoek op de Spoedeisende Eerst hulp komt u terug op de gipskamer. Hier wordt het gips vervangen voor een kunststof gips. Na de gipswissel wordt een röntgenfoto gemaakt door de chirurg of assistent om te controleren of de breuk nog steeds goed staat. In totaal mag u meestal 4 weken niet op het been staan en de laatste 2 weken van de behandeling wel (met krukken). Dit zal de chirurg met u bespreken.

Anti-trombose injecties

In principe hebben patiente géén anti-trombose injecties meer nodig bij gips zoals dat vroeger standaard gegeven werd.

Er zijn wel uitzonderingen waarbij het gaat om een
combinatie van risicofactoren zoals bijv: ernstige obesitas (BMI>30) in combinatie met kanker- of een eerdere trombose in de voorgeschiedenis. Ook de combinatie van hoge leeftijd (>70 jaar) met hartproblematiek kan een indicatie voor anti-trombose injecties. Uw arts zal dit met u bespreken