Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

De Gipsbehandeling


Wanneer de breuk, soms na 'zetten' op de eerste hulp, perfect staat kan de enkelbreuk uitbehandeld worden met gips. Vanaf de Spoedeisende hulp krijgt u altijd eerst een gipsspalk (een kant open) zodat de enkel nog kan zwellen. Uiteraard mag u hierop niet staan omdat het gips dan zal breken. Vanaf de eerste hulp krijgt u
krukken en instructies mee over hoe u onbelast met krukken loopt. Na een week komt u terug op de gipskamer voor de verdere behandeling.

Totale behandelingsduur gips


Enkelbreuken hebben meestal 6 weken nodig om te genezen. Na 1 week komt u terug op de gipskamer. Hier wordt het gips vervangen voor een rond-om (circulair) gips van kunststof. Na de gipswissel wordt een röntgenfoto gemaakt om te controleren of de breuk nog steeds goed staat. Deze foto bespreekt u met uw chirurg of arts-assistent. Hierna mag u nog 3 weken niet op het been staan maar de laatste 2 weken meestal een beetje mag gaan belasten. U krijgt in dat geval een speciale zool mee die onder uw gips past om uitglijden te voorkomen.

Anti-trombose injecties: wel of niet?


Recent wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat standaard dagelijkse injecties tegen trombose
niet zinvol zijn. Alleen bij patiënten met bepaalde risicofactoren worden deze nog wel aangeraden. Heeft u een van onderstaande risicofactoren, bespreek dit dan met uw arts.

Risicofactoren trombose:
  • Overmatig gewicht (BMI>30)
  • Leeftijd ouder dan 75
  • Kanker in het verleden
  • Trombosebeen in het verleden
  • Erfelijke thrombofilie (zoals bijv proteïne C of S, Factor V Leiden)
  • Recent CVA