Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

De Gipsbehandeling


Wanneer de breuk, soms na 'zetten' op de eerste hulp, goed staat kan de enkelbreuk uitbehandeld worden met gips! Vanaf de Spoedeisende hulp krijgt u altijd eerst een gipsspalk (
één kant open) zodat de enkel nog kan zwellen en niet knelt. Uiteraard mag u hierop niet staan omdat het gips dan zal breken. Vanaf de eerste hulp krijgt u krukken en instructies mee over hoe u onbelast met krukken moet lopen

Totale behandelingsduur gips


Enkelbreuken hebben meestal 6 weken nodig om te genezen. Een week na uw bezoek op de Spoedeisende Eerst hulp komt u terug op de gipskamer. Hier wordt het gips vervangen voor een kunststof gips. Na de gipswissel wordt een röntgenfoto gemaakt door de chirurg of assistent om te controleren of de breuk nog steeds goed staat.

Meestal mag u 4 weken niet belasten en de laatste 2 weken van de behandeling wel (met krukken). Dit zal de chirurg met u bespreken.

Anti-trombose injecties: wel of niet?


Recent heeft wereldwijd onderzoek aangetoond dat dagelijks injecteren om trombose te voorkomen
niet zinvol is. Alleen bij patiënten met bepaalde risicofactoren wordt dit nog wel aangeraden. Heeft u een van onderstaande risicofactoren, bespreek dit dan met uw arts.

Risicofactoren trombose:
  • Overmatig gewicht (BMI>30)
  • Leeftijd ouder dan 75
  • Kanker in het verleden
  • Trombosebeen in het verleden
  • Erfelijke thrombofilie (zoals bijv proteïne C of S, Factor V Leiden)
  • Recent CVA


tips gips