Enkelbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Enkelbreukbehandeling

De behandeling van een enkelbreuk hangt sterk af of deze verplaatst is, of er enkelbanden bij betrokken zijn en hoe de conditie van de patiënt is. Een kleine verplaatsing van de breuk kan al snel leiden tot een veranderde drukverdeling over het enkelgewricht met vroegtijdige slijtage tot gevolg. Het is daarom van belang de breuk in een zo'n goed mogelijke stand te laten genezen.

Het type behandeling hangt af van de conditie en leeftijd van de patient, de stand van de breuk en eventueel de wens op sneller herstel. Na een operatie herstellen patiënten meestal sneller: gips is vaak niet meer nodig en er mag gelijk begonnen worden met bewegen en soms zelfs al met lopen. Het bewegen helpt de voeding van het kraakbeen en is daardoor beter voor het herstel.

Wanneer een breuk perfect staat kan deze meestal met gips worden uitbehandeld

Gips_roodSD_recht


Een enkelbreuk heeft, ongeacht de behandelmethode, ongeveer 6 weken om vast te groeien. Hierna moet deze weer helemaal soepel gemaakt worden en de kracht weer langzaam opgebouwd worden. Wanneer de bindweefselplaat tussen het kuit- en scheenbeen gescheurd is, duurt het herstel iets langer en heeft het been 8 weken rust nodig.

Anti-trombose injecties

In principe hebben patiente géén anti-trombose injecties meer nodig bij gips zoals dat vroeger standaard gegeven werd.

Na een operatie bent u weer mobiel (=niet bedlegerig) en heeft u dus ook geen injecties nodig. Er zijn wel uitzonderingen waarbij het gaat om een
combinatie van risicofactoren zoals bijv: ernstige obesitas (BMI>30) in combinatie met kanker- of een eerdere trombose in de voorgeschiedenis. Ook de combinatie van hoge leeftijd (>70 jaar) met hartproblematiek kan een indicatie voor anti-trombose injecties. Uw arts zal dit met u bespreken

Werk, sporten en autorijdenHoe lang u uiteindelijk niet in staat zult zijn tot het verrichten van uw werkzaamheden bepaalt
de bedrijfsarts. Hij of zij kent uw dagelijkse werkzaamheden en kan een reeële inschatting maken hoelang u niet kunt werken en of aangepast werk mogelijk is in uw situatie. Zodra u de diagnose van uw breuk weet, dient u de bedrijfsarts op de hoogte te stellen van uw breuk. Mochten er vragen zijn van de bedrijfsarts over het herstel van uw breuk dan kan hij of zij -alleen na nadrukkelijke toestemming van de patiënt- contact opnemen met de behandeld medisch specialist. Als zelfstandige of ZZP-er beschikt u niet over een bedrijfsarts en zult u dus zelf, in samenspraak met uw chirurg, moeten kijken hoelang u af ziet van zwaar fysiek werk.

Voor sporten geldt dat u de eerste 12 weken na de behandeling
geen contactsporten (boksen, judo, voetbal etc) mag beoefenen. Fietsen, zwemmen en fitness zijn al eerder mogelijk. In overleg met de fysiotherapeut kunt u vaak al snel weer trainen om bijvoorbeeld uw conditie bij te houden.

Autorijden mag weer wanneer de enkel volledig genezen is. Dat betekent dat u met gips niet mag autorijden en ook niet verzekerd bent. Datzelfde geldt ook na de operatie: zolang u nog niet volledig over de enkel kan beschikken om in noodsituaties te handelen, bent u niet verzekerd. Voor meer informatie verwijs ik u naar uw eigen autoverzekering.

BotontkalkingElke patiënt boven de 50 jaar krijgt de optie om de aanwezigheid van botontkalking te laten onderzoeken. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 50% van de patiënten met een breuk inderdaad botontkalking blijkt te hebben. Dit betreft vooral vrouwen na de overgang. Melk, kalktabletjes of andere voedingssupplementen voorkomen dit niet. Een internist of reumatoloog kan aan de hand van röntgenfoto's bepalen of u botontkalking hebt en of dit met medicijnen (tijdelijk) behandeld moet worden. Patienten met botontkalking genezen net zo snel als gezonde mensen, maar hebben meer risico op een (ernstigere) breuk in de toekomst.